Algemene voorwaarden

1. Boekingsproces

Boeking

Lees voordat u een boeking maakt de verstrekte informatie en prijzen goed door. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle boekingen die online, telefonisch en via e-mail zijn gemaakt.

Bij het boeken van een verblijf bij De Bossche Kraan wordt alle prijsinformatie verstrekt voordat de boeking wordt afgerond. De Bossche Kraan behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe producten en/of diensten aan te bieden. De prijzen die op de website en in elke andere uiting worden getoond, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door een reservering te maken stemt u ermee in dat De Bossche Kraan haar producten en/of diensten direct levert. Voorwaarden van een externe serviceprovider kunnen van toepassing zijn bij het afhandelen van betalingen.

De Bossche Kraan is te allen tijde gerechtigd een reservering niet te accepteren, dan wel aanvullende voorwaarden aan de aanvaarding van een reservering te verbinden. Wanneer De Bossche Kraan een boeking wijzigt of annuleert, laten wij u dit weten via de contactgegevens die bij het maken van de boeking zijn opgegeven.

Wijziging en annulering

Wanneer u kiest voor het Standaard tarief kan annuleren gratis tot 30 dagen voor aankomst. U betaalt 60% van de totaalprijs indien u annuleert binnen 30 dagen voor aankomst. U betaalt 100% van de totaalprijs indien u annuleert binnen 10 dagen voor aankomst. Wijzigen van een reservering kan tot 10 dagen voor aankomst. Voor het verplaatsen van uw reservering kan een meerprijs worden gerekend als deze verplaatst wordt naar data met hogere prijzen. In geval van lagere prijzen wordt het verschil niet vergoed.

Wanneer u kiest van Niet Restitueerbaar tarief betaalt u 100% indien u annuleert.

Borg

Gedurende uw verblijf vragen wij geldige creditgegevens als borg. In geval van schade, roken of een ander overtreding van de huisregels brengen wij dit in rekening.

Prijzen

Alle online getoonde prijzen zijn per accommodatie per nacht (tenzij anders vermeld). Tarieven zijn inclusief btw en exclusief  toeristenbelasting (€4,40 2023 per persoon per nacht) en eventuele extra’s. Prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Uw totaalprijs is echter gegarandeerd zodra u een boekingsbevestiging ontvangt.

2. Huisregels

Bezetting

Elke accommodatie biedt plaats aan maximaal 2 personen (waarvan minstens 1 persoon van 21 jaar of ouder).

Inchecken

Inchecken kan vanaf 15.00 uur op de dag van aankomst. Inchecken gebeurt contactloos met een persoonlijke deurcode die u als gast ontvangt na uw reservering.

Uitchecken

De uitcheck-tijd op de dag van vertrek is uiterlijk 11.00 uur ‘s ochtends.
We verzoeken u vriendelijk om de accommodatie(s) op tijd te verlaten. Indien u uw verblijf bij De Bossche Kraan wilt verlengen, kunt u dit aanvragen tegen een vergoeding (op basis van beschikbaarheid).

Huisdieren

Huisdieren zijn helaas niet toegestaan bij een verblijf bij De Bossche Kraan.

Beperkte mobiliteit & toegankelijkheid

Helaas is De Bossche Kraan niet rolstoeltoegankelijk.

Drugsgebruik

Gebruik, bezit of verkoop van drugs in en rond de accommodaties van De Bossche Kraan is ten strengste verboden. Crimineel gedrag wordt niet  getolereerd.

Roken & kaarsen

De Bossche Kraan is te allen tijde rookvrij, in overeenstemming met de Nederlandse wet. Bij constatering van roken en/of gebruik van kaarsen wordt een schoonmaaktoeslag van € 150,- in rekening gebracht.

Confetti, ballonnen & rozenblaadjes

Het gebruik van confetti, ballonnen en eigen rozenblaadjes in De Bossche Kraan is te allen tijde verboden.  Aan gasten die confetti en/of ballonnen en/of eigen rozenblaadjes gebruiken, wordt € 150,- schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen

Als gast van De Bossche Kraan bent u verantwoordelijk voor het beschermen van uw persoonlijke eigendommen en die van De Bossche Kraan door deuren en ramen van de accommodatie(s) goed af te sluiten. De Bossche Kraan is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van goederen of persoonlijke eigendommen in de accommodaties van De Bossche Kraan. Persoonlijke spullen kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluis in beide accommodaties van De Bossche Kraan. De Bossche Kraan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele voorwerpen die uit de kluis worden weggenomen. De Bossche Kraan vergoedt geen beschadigde of verloren persoonlijke eigendommen.

Schade aan of verlies van eigendommen van De Bossche Kraan

We verwachten van alle gasten van De Bossche Kraan dat ze zorg dragen voor de accommodatie waarin ze verblijven. In geval van schade aan het betreffende verblijf, of schade aan of verlies van zaken die eigendom zijn van De Bossche Kraan, dient u De Bossche Kraan hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Op die manier kan het probleem snel worden opgelost en kan De Bossche Kraan wellicht voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld. Lees meer over uw aansprakelijkheid onder ‘Uw aansprakelijkheid’.

Als u overtollig afval achterlaat en/of de accommodatie in totale wanorde achterlaat, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht.

3. Aansprakelijkheid

Uw aansprakelijkheid

Als gast van De Bossche Kraan heeft u de volledige verantwoordelijkheid om het betreffende verblijf in dezelfde staat achter te laten als bij aankomst. Dit omvat ook het correct sluiten van de deuren en ramen van de accommodatie wanneer u weggaat of naar bed gaat. U bent verantwoordelijk voor uw eigen daden en nalatigheid en voor de daden en nalatigheid van personen die u uitnodigt of toegang verleent tot De Bossche Kraan.

In geval van (in)directe schade aan of verlies van eigendommen/goederen die eigendom zijn van De Bossche Kraan (veroorzaakt door uw handelen of nalatigheid of dat van andere personen, zoals hierboven vermeld), bent u aansprakelijk voor alle reparatie- en/of vervangingskosten.

Mocht er tijdens uw verblijf schade ontstaan ​​aan de accommodatie van De Bossche Kraan of de inboedel, of als er voorwerpen zoek raken, dan worden de bij het boeken gebruikte creditcardgegevens gebruikt voor het in rekening brengen van de daarbij behorende kosten.

Let op: onder schade valt óók rookschade.

Aansprakelijkheid van De Bossche Kraan

De Bossche Kraan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van de accommodaties van De Bossche Kraan door gasten, inclusief schade en verlies veroorzaakt door brand, een overval of crimineel gedrag.

De Bossche Kraan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en schade aan of verlies van eigendommen van een persoon die in De Bossche Kraan verblijft of deze bezoekt.

De Bossche Kraan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies of schade veroorzaakt door derden.

Persoonlijke gegevens

De Bossche Kraan werkt samen met het boekingsplatform van Mews om uw persoonlijke gegevens veilig te houden. Creditcardgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving — noch De Bossche Kraan, noch Mews kunnen uw creditcardgegevens inzien. Lees meer over beveiliging en gegevensprivacy in de platformdocumentatie van Mews.

De Bossche Kraan gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor iets anders dan het beheren van uw boeking(en), tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Gasten van De Bossche Kraan kunnen op elk moment na hun verblijf verzoeken om verwijdering van hun persoonlijke gegevens in de systemen van De Bossche Kraan en Mews.

De Bossche Kraan heeft het recht een reservering te annuleren wanneer opzettelijk valse of misleidende persoonlijke informatie door de gast is verstrekt. De gast is verantwoordelijk voor alle kosten die kunnen worden veroorzaakt door het verstrekken van valse of misleidende persoonlijke informatie.

Als u wilt weten welke informatie De Bossche Kraan over u heeft verzameld, of als u van mening bent dat de informatie die De Bossche Kraan over u heeft onjuist of onvolledig is, neem dan contact met ons op. De Bossche Kraan zal eventuele onjuist bevonden informatie beoordelen en corrigeren.

Klachten & feedback

De Bossche Kraan stelt uw feedback zeer op prijs! Om eventuele klachten of opmerkingen over uw verblijf in ons hotel snel op te lossen, verzoeken wij u dringend zo spoedig mogelijk (bij voorkeur tijdens uw verblijf) contact op te nemen met het team van De Bossche Kraan.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van De Bossche Kraan kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd. Om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie hebt gelezen, raden we u aan deze pagina kort voor het inchecken nog eens te lezen.

Toegepaste wetgeving

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, Nederland.

4. Algemene disclaimer

Overeenkomst

Onderstaande voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst die uw gebruik van www.debosschekraan.nl en/of de producten en diensten van De Bossche Kraan bepaalt. De Bossche Kraan is een in Nederland geregistreerd bedrijf met statutaire zetel aan Tramkade 31, 5211 VB ‘s-Hertogenbosch (Nederland).

Door gebruik te maken van de producten en/of diensten van De Bossche Kraan gaat u akkoord met deze voorwaarden.

De beschikbaarheid van de producten en diensten kan te allen tijde door De Bossche Kraan worden gewijzigd, beperkt of beëindigd. Wanneer dit van invloed is op u, zal De Bossche Kraan u hiervan op de hoogte stellen en u een redelijke tijd geven om de wijzigingen te analyseren voordat deze van kracht worden. U dient wijzigingen te accepteren wanneer u na de ingangsdag gebruik maakt van de producten en/of diensten.

De Bossche Kraan kan voor het leveren van hun producten en/of diensten gebruik maken van derden.

Wanneer een voorwaarde in deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, zal De Bossche Kraan samen met u zijn best doen om in te stemmen met dergelijke wijzigingen die de bedoelingen die in deze voorwaarden worden uitgedrukt behouden. Als we dat niet kunnen, wordt de ongeldige voorwaarde gescheiden van de overige bepalingen, die geldig en afdwingbaar blijven voor zover toegestaan ​​door de wet.

Gebruik van beeld en tekst

Wanneer foto’s en andere inhoud over De Bossche Kraan online worden gedeeld, kan De Bossche Kraan deze gebruiken voor haar eigen marketingdoeleinden. Alle inhoud die door De Bossche Kraan wordt gedeeld, wordt toegeschreven aan de auteur. U bent volledig verantwoordelijk voor alle geplaatste foto’s of andere inhoud over De Bossche Kraan.

Inhoud en gedrag

U stemt ermee in de producten en/of diensten van De Bossche Kraan niet te gebruiken om:

 • (on)opzettelijk de van toepassing zijne lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving te schenden;
 • inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreuk makend op de privacy van een ander, hatelijk of raciaal is, te verzenden, uploaden, delen, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen, etnisch of anderszins verwerpelijk;
 • personen of entiteiten op enigerlei wijze te hinderen of schaden;
 • zich voor te doen als een persoon of entiteit, of uw connectie met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen;
 • identificatiegegevens te vervalsen of anderszins te manipuleren om de oorsprong van inhoud die via de producten en/of diensten wordt verzonden, te verhullen;
 • het verzenden, uploaden, delen, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen van inhoud waarvoor u niet het recht hebt om deze beschikbaar te stellen;
 • het beschikbaar stellen van inhoud die inbreuk maakt op patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van een partij;
 • alle ongevraagde commerciële communicatie of advertenties, promotionele of andere vormen van verzoeken beschikbaar te stellen, met uitzondering van gebieden die voor een dergelijk doel zijn aangewezen;
 • een gebruiker of netwerk lastig te vallen of proberen lastig te vallen door middel van het verzenden van een virus via de producten en/of diensten, waaronder “overload”, “flooding”, “spamming”, “mailbombing” of “crashing”;
 • toegang krijgen tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u geen toegang heeft;
 • op substantiële, herhaalde of andere wijze inhoud en gegevens uit de producten en/of diensten van De Bossche Kraan te extraheren of trachten te extraheren, op een wijze die in strijd is met het reguliere beoogde gebruik van de producten en/of diensten van De Bossche Kraan;

Wanneer De Bossche Kraan op de hoogte is van inhoud of gedrag dat in strijd is met de bovenstaande regels, kunnen we dergelijke inhoud verwijderen. De Bossche Kraan kan uw gebruik van de producten en/of diensten beëindigen wanneer De Bossche Kraan meent dat u deze voorwaarden of enig ander beleid van De Bossche Kraan heeft geschonden. U erkent dat De Bossche Kraan zich het recht voorbehoudt om haar algemene praktijken en limieten op het gebruik van de producten en/of diensten altijd met of zonder kennisgeving te wijzigen.

Intellectueel eigendom van De Bossche Kraan en content van derden

De producten en/of diensten van De Bossche Kraan bevatten inhoud van De Bossche Kraan en zijn beschermd tegen ongeoorloofd kopiëren en verspreiden door internationale en nationale auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele en industriële eigendomswetten.

Garantiedisclaimer, beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

De producten en/of diensten van De Bossche Kraan worden geleverd zonder enige vorm van garantie. Dit omvat de informatie die beschikbaar is via de website, producten en/of diensten. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het doel van de website van De Bossche Kraan is om deze informatie actueel, nauwkeurig en volledig te houden. Als er fouten onder de aandacht van De Bossche Kraan worden gebracht, zullen wij proberen deze te corrigeren. De Bossche Kraan aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op de site van De Bossche Kraan.

De Bossche Kraan garandeert niet dat de producten en/of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn, ook niet in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan ​​een situatie van overmacht van toeleveranciers van De Bossche Kraan.

De Bossche Kraan wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade of letsel die u zou kunnen lijden als gevolg van uw gebruik van de producten en/of diensten. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet wanneer de schade of het letsel het gevolg is van opzet of grove schuld van De Bossche Kraan, dan wel in geval van lichamelijk letsel.